રૂપાણી સરકાર દુ:ખી લોકોને પૈસા આપવાના બદલે દાન માંગવા નીકળી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.