ભાજપ આવ્યા બાદ ગુજરાત ઇંડાહારી બની ગયું, વર્ષે 30 ઇંડા ખવાય છે,

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.