સોઇંગ મશીન બનાવવાનાં કારખામાં આગ

Fire in a sewing machine factory

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.