એકલા રહેતા-નિ:સહાય વૃદ્ધો અને નિરાધાર વ્યકિતઓને વિનામૂલ્યે ભોજન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.