નવગુજરાત સંકુલના સ્થાપક એમ. સી. શાહ પર પત્રકાર દક્ષેશ પાઠકે પુસ્તક તૈયાર કર્યું

Founder of Navagurajat complex, M C Shah, Journalist Pathak prepared a book

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.