દેશને ગોલ્ડ મેડલ અપાવનારને રોજ 1 કિમી ચાલીને પાણી ભરવા જવું પડતું હતું, હવે વરસાદમાં રાહત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.