મધ્ય વર્ગના 1.25 કરોડ લોકોને અનાજ આપો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.