3.25 કરોડ લોકોને 17 હજાર દુકાનોએથી અનાજ વેંચાયું, મળ્યું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.