વરિયાળી, ગોળ, તજ, તુલસી એસિડિટીની પીડા ઓછી કરે છે

Green, round, cinnamon, basil reduces acidity pain

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.