ગુજરાત પોલીસ રોજ 6 હજાર વાહનો પકડી લે છે

Gujarat Police seizes 6,000 vehicles daily

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.