ગુજરાતમાં એક દિવસમાં સૌથી વધુ 517 કોવિડ -19 કેસ છે, 24 કલાકમાં 33 મૃત્યુ થયા છે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.