9 હજાર દુઃખી લોકોએ સરકારને ફોન કરીને શું મદદ માંગી ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.