હિંદુ રાષ્ટૃવાદે દેશ અને દેશની વિદેશનીતિને ખૂબ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે – રમેશ ઓઝા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.