કેશુભાઈને ઉથલાવ્યા ન હોત તો નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન ન હોત, તેમને રાજકીય સંન્યાસી મોદીએ બનાવી દીધા હતા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.