સુરતમાં સરકારને 40 હેક્ટર જમીન મફતમાં મળી

In Surat, the government got 40 hectares of land for free

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.