અન્નક્ષેત્રમાં ૭૫ ડબા શુદ્ધ ઘી માંથી બને છે મીઠાઈ

In the field of food, 4 cans are made of pure ghee

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.