દિવાળીમાં લોકો બેખોફ બનતા કોરોનાના કેસમાં વધારો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.