કેજરીવાલનું હવેનું પહેલું લક્ષ્ય ગુજરાત, માર્ચમાં અમદાવાદમાં સભા કરી દિલ્હી મોડેલ રજૂ કરશે

Kejriwal's first target Gujarat will present Delhi model by meeting in Ahmedabad in March

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.