લોથલની જેમ બનાસકાંઠાનું થરાદ એક સમયે બંદર હતું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.