1થી 11 ધોરણ સુધી માસ પ્રમોશન આપી દેવાયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.