સત્તા માટે ધારાસભ્યોને ખરીદવા કરતા કોરોના માટે વધુ પૈસા ખર્ચ કર્યું હોત તો આજે દેશમાં આ સ્થિતિ ન બની હોત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.