ધારાસભ્ય ખેડાવાલા કોરોનામાં સારા થઈ ગયા અને

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.