મોદીએ 1 લાખ કરોડની ભારત પેટ્રોલીયમ વેંચવા કાઢી, રિલાયન્સ લઈ શકે

Modi will sale Rs.1 lakh crore Indian petroleum , can take Reliance

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.