પ્રવાસન સ્થાનો પર ઇનોવેટિવ અને ડેકોરેટિવ લાઇટિંગ તથા લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો માટે એમઓયુ

MoU for Innovative and Decorative Lighting and Light and Sound Shows at Tourist Places

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.