58 થયાં છતાં નહેરું બ્રિજ આજે પણ મજબૂત છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.