લોહતત્વની ગોળીઓ નથી, કુપોષણના નામે રૂપાણી પ્રજાને ગપગોળાની ગોળી પીવડાવે છે

No iron pills

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.