રૂપાણીએ વિદેશી ગુજરાતીઓને કહ્યું કસરતો, યોગાસન, પ્રણાયમ કરી શરીરને મજબૂત બનાવો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.