માત્ર 100 રૂપિયામાં જંતુનાશક દવા બનાવી એક વર્ષનું કૃષિ ઉત્પાદન

One year agricultural product made with pesticide for only 100 rupees

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.