૨૪ કલાકમાં રાજ્યના ૨૩૪ તાલુકાઓમાંથી ૧૦૪માં ૧ થી ૧૧ ઈંચ સુધીનો વરસાદ, કચ્છમાં ૧૪૨ ટકા, ઉત્તર ગુજરાતમાં ૬૦.૮૮ ટકા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.