લોકો હવે લોહી દાનમાં આપતા બીવે છે: કલેક્શન 80% ઘટી ગયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.