પ્રજાએ નોટબંધી જાહેર કરી, મોદી પરથી ફરી ભરોસો તૂટ્યો

People declare demonetization, trust is lost again from Modi

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.