11 હજાર મહિલા, કેદી, દર્દીઓને ટપાલીઓએ મદદ પહોંચાડી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.