વેશ્યાવૃત્તિ કોઈ ગુનો નથી: મુંબઈ હાઈકોર્ટે 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.