ગુજરાતમાં રેપિડ એન્ટી બોડી ટેસ્ટ શરૂ કરાયા

Rapid anti body test started in Gujarat

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.