વડોદરામાં આફ્રિકન પવિત્ર ઇબિસ પક્ષી દેખાયું, ભારતની પહેલી ઘટના 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.