સરકારી કતલખાનામાં જ ગેરકાયદે 24 કરોડથી વધુ જાનવરની કતલ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.