સોશિયલ મીડિયાએ 400 કિ.મી. દૂર દર્દીને બચાવી લીધો

Social media has covered 400 km. Saved away the patient

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.