સોશ્યલ મીડિયા પર હવે ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.