અજમો અને કપુરનો માસ્ક તૈયાર કરાયો, ભારતના લોકો એન્ટી વાઈરલ, ગામડામાં એક પણ કેસ નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.