ભાજપ ગુજરાતના રાજ્યસભાના 3 સભ્યોને ગડગડીયું પકડાવશે

The BJP will not give a single ticket to the Rajya Sabha MP

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.