દેશ ભક્તિમાં ભગવા અંગ્રોજોનો ભ્રષ્ટાચાર બહાર આવતાં ભક્તો ખૂશ

The corruption of saffron ENGLISHMAN in patriotism kills the devotees

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.