કોરોના વાયરસથી દુ:ખદ અવસાન થતાં ત્રણ પોલીસ કર્મચારીના પરિવારને રૂ. રપ લાખની સહાય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.