ગુજરાતના નવા લોકાયુક્ત, ન્યાયાધીશ રાજેશ એચ. શુક્લાએ શપથ લીધા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.