7.50 લાખ મજૂરોને ટ્રેનથી ગુજરાત બહાર મોકલી દેવાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.