કેરીના રસનું બોટલ પેક તૈયાર કરતી આદિવાસી મહિલાઓ

tribal-women-preparing-a-bottle-of-mango-juice-juice

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.