3 અબજ ડોલરનો બિજનેશ કરીને ટ્રમ્પ રવાના

Trump get billion in business in India

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.