જ્યારે દેશ કોરોનાના સંકટથી ગભરાયેલો છે, ત્યારે 20 થી 30 હજાર વેન્ટિલેટર પડી રહ્યાં છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.