વજન ઉતારવાની દવા લેનારાઓને કેન્સર થઈ જાય છે

Weightlifting patients get cancer

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.