કેળાની ખેતીમાંથી નિકળતા થડમાં સ્કોચ એવોર્ડ કેમ મળ્યો ? 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.