રાજકોટમાં વિશ્વ વિક્રમ; કાગળથી બન્યો વિશ્વનો સૌથી મોટો રાષ્ટ્રધ્વજ

World record in Rajkot; The world's largest national flag made of paper

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.